Bình Định kiến nghị rà soát và điều chỉnh phân loại đô thị

Với tốc độ phát triển đô thị nhanh, tỉnh Bình Định đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bổ sung vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, Chương trình phát triển đô thị quốc gia.

Cụ thể, Bình Định kiến nghị rà soát bổ sung, điều chỉnh theo hướng TX Hoài Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trong giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh huyện Tây Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh, bổ sung huyện Tuy Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2026 – 2030; điều chỉnh, bổ sung nâng loại đô thị (đô thị mới) cho các xã Cát Hanh (huyện Phù Cát), xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ), xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) trong giai đoạn 2026 – 2030.

Hiện nay toàn toàn tỉnh có 20 đô thị, bao gồm: 1 đô thị loại I (TP Quy Nhơn); 1 đô thị loại III (TX An Nhơn); 2 đô thị loại IV (TX Hoài Nhơn, thị trấn Phú Phong) và 16 đô thị loại V (gồm các thị trấn: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến; và các xã: Tây Giang, Mỹ Chánh, Phước Lộc, Phước Hòa, An Hòa, Cát Khánh). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 46,3%.

Theo Hoàng Anh – Báo Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *