Lập quy hoạch Khu đô thị biển Cát Khánh hơn 3000 ha

Đô thị Cát Khánh là đô thị biển, có diện tích khoảng 3.000ha. Việc lập quy hoạch dự án nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cát đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.
UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Cát Khánh (huyện Phù Cát).

Theo quy hoạch, đô thị Cát Khánh có phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp xã Cát Tài và xã Cát Minh, phía nam giáp xã Cát Thành, phía bắc giáp xã Cát Minh và huyện Phù Mỹ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 3.000ha.

Dự báo quy mô dân số đô thị Cát Khánh đến năm 2030 khoảng 25.000 người, năm 2040 khoảng 40.000 người. Dự toán chi phí lập quy hoạch hơn 750 triệu đồng, vốn ngân sách nhà nước.

Thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch trong 6 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không bao gồm thời gian chờ báo cáo thông qua, lấy ý kiến nhân dân, thời gian thẩm định, phê duyệt…).

Đô thị Cát Khánh là đô thị biển, trung tâm phía nam vùng đầm Đề Gi. Việc lập quy hoạch đô thị Cát Khánh nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cát đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt đồng thời làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo vietnamfinance.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *