UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Vân Canh chịu trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, huyện Vân Canh, đến năm 2035. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện Vân Canh tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Theo Quyết định số 38/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 6.1 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Đô thị Canh Vinh, quy hoạch thực hiện cho toàn bộ diện tích xã Canh Vinh, với quy mô hơn 9.957 ha; quy mô dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 10.570 người và đến năm 2035 khoảng 12.150 người.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Canh Vinh theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khu vực phía Tây Nam của tỉnh nói chung, khu vực phía Đông Bắc của huyện Vân Canh nói riêng, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Là vùng phát triển đô thị gắn liền với phát triển công nghiệp hiện đại, với động lực là Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Becamex Bình Định; đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh.

Theo Mai Hoàng – Báo Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *